2016 මාතෘභුමියට ජාතික ජයග‍්‍රහණ උරුම කරන වසරක් කරමු -හිටපු ජනාධිපති

නව වසරේ අප සැමගේ යුතුකම විය යුත්තේ මෙතෙක් ලගා විමට නොහැකි වූ ජාතික ජයග‍්‍රහණ මාතෘ භුමියට උරුම කර දීමේ තිර අධිඨනින් යුතුව නව වසර ආරම්භකිරීම බව තමන් තරයේම විස්වාසය කරන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය 2016 නව වසරේ සුභ පැතුම් පණිවිඩය නිකුත් කරමින් කියා සිටි.
එතුමාගේ සුභ පැතුම් පණිවිඩය

010116_MR_PR_01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ඔබගේ ප්‍රතිචාරය අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ කරනුයේ පහත සඳහන් කොන්දේසි මතය.
පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින්ට නිග්‍රහ නොකිරීම, අපහස නොකිරීම, අසභ්‍ය සහ පරුස වචන භාවිතා නොකිරීම, ප්‍රතිචාර සඳහා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින්ගේ නම් නිර්නාමික ලෙස භාවිතා නොකිරීම, ඉතා දීර්ඝ ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම, අදාල පුවතට සම්බන්ධතාවයක් නැති ප්‍රතිචාර දැක්වීම, වෙනත් වෙබ් අඩවි වල පලවූ ප්‍රතිචාර සහ වෙනත් වෙබ් අඩවි ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් කරන්නා වූ ප්‍රතිචාර යන ආදී කරුනු ඇතුලත් ප්‍රතිචාර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ නොකරන බව කරුණාවෙන් සැලකිල්ලට ගනු මැනවි.
සියලු පුවත් සඳාහා දක්වා ඇති පාඨක ප්‍රතිචාර "අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස" යටතේ ඔවුන්ගේම අදහස් විය යුතු අතර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවිය එම ප්‍රතිචාර සඳහා වග නොකියන බව මෙලෙස ඔබ සැමට අවධාරණය කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top