සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට නැවතත් නගර පිරිසිදු කරන්නලු

වික්‍රමසිංහ රජය කොළඹ හා ප්‍රධාන නගර පිරිසිදු කිරීමේ සේවය සඳහා නැවතත් සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රි ලංකා පොලීසියේ ද සහය ඊට හිමිවන බව වාර්තාවේ.
හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් වරයා විසින් පසුගිය රජය සමයේදී නගර අලංකරණය කිරීම හා පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය මෙන්ම තිවිඩ හමුදා සෙබළුන්ද යොදා ගත් අතර ඊට එල්ල වූ විවේචන නිසා වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමේන් පසුව ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් නගර පිරිසිදු කිරීම කටයුතුවලින් ඉවත් කරන ලදී.

නමුත් එම වගකීම පැවැරුණ නගර සභා සේවකයන්ට ඒ කටයුත්ත නිසි අයුරුන් ඉ‍ටු කිරීමට නොහැකි වීම නිසා නැවත නගර අපිරිසිදු වීම ගැන මහජනතාවගෙන් රජයට විවේචන ඉදිරිපත් විය.
නාගරික සංවර්ධන හා ජලපවහන ඇමැති රාවුෆ් හකීම මහතා පවසන්නේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් වරයාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සිදුවූ නගර අලංකරණය ඉතා යහපත් සාර්තක කටයුත්තක් බවය.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ඔබගේ ප්‍රතිචාරය අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ කරනුයේ පහත සඳහන් කොන්දේසි මතය.
පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින්ට නිග්‍රහ නොකිරීම, අපහස නොකිරීම, අසභ්‍ය සහ පරුස වචන භාවිතා නොකිරීම, ප්‍රතිචාර සඳහා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින්ගේ නම් නිර්නාමික ලෙස භාවිතා නොකිරීම, ඉතා දීර්ඝ ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම, අදාල පුවතට සම්බන්ධතාවයක් නැති ප්‍රතිචාර දැක්වීම, වෙනත් වෙබ් අඩවි වල පලවූ ප්‍රතිචාර සහ වෙනත් වෙබ් අඩවි ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් කරන්නා වූ ප්‍රතිචාර යන ආදී කරුනු ඇතුලත් ප්‍රතිචාර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ නොකරන බව කරුණාවෙන් සැලකිල්ලට ගනු මැනවි.
සියලු පුවත් සඳාහා දක්වා ඇති පාඨක ප්‍රතිචාර "අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස" යටතේ ඔවුන්ගේම අදහස් විය යුතු අතර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවිය එම ප්‍රතිචාර සඳහා වග නොකියන බව මෙලෙස ඔබ සැමට අවධාරණය කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top