ඇමරිකානු සැලසුමකින් ජාතික ආරක්ෂානව අනතුරේ !

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සුක්‍ෂම සැලැස්මක් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා ශක්තිය දුර්වල කිරීමේ සැලැස්මක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව අද ලක්දෙරණට විශ්වාසදායක මාර්ගයකින් දැනගැනීමට ලැබී ඇත.

එම සැලැස්ම අනුව දැනටමත් පලාලි ඇතුළු යුදමය වශයෙන් ඉතා වැදගත් තිබු ස්ථාන වලට අයත්ව තිබූ උතුරු කරයේ ඉඩම් අක්කර 20,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැවත සිවිල් ජනතාවට අත්පත් කර දී ඇති අතර එහිදී ඉවත් කර ඇති හමුදා කඳවුරු ගණන 59කි.

ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඔත්තු සේවය සැහීමකට පත්ව ඇත්තේ උතරු පළාත් සභා සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිතයන් හරහා ශ්‍රී ලංකා රජයට බලපෑම සිදු කර තුළින් ලත් මේ ආරම්භය පිළිබඳවයි.
උතුරේ එම ආරම්භය පාදකයක් ලෙස ගෙන ඇති එම ඔත්තු සේවය, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලය ඇති ඌව පළාත් සභාව තුලින් ද ඔවුන්ගේ සැලැස්ම ඉදිරියට ගෙන යාමට උත්සාහ කරමින් සිටින බවත් ඒ අනුව දියතලාව ආරක්ෂාක හමුදා විද්‍යා පීඨයට අයත් අක්කර 400ක් ජනතාවට බෙදා දෙන ලෙසටඌව පළාත් සභාවේ සභානායක ර. මු. රත්නායක මහතා පළාත් සභාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට අද ලක්දෙරණට වාර්තාවේ.

තවද එම යෝජනාවට සමගාමීව වැල්ලවාය කුඩාඔය කමාන්ඩෝ කඳවුරට සහ වැල්ලවාය සැනසුම යුද හමුදා කඳවුරට අයත් ඉඩම්ද ජනතාවට බෙදා දිය යුතු යැයි එම පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා යෝජනා කර ඇත. නමුත් එම ප්‍රයත්නයන් දෙකම අසාර්ථක වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරින් පුහුණුව ලබන ප්‍රධානතම මධ්‍යස්ථානය දියතලාව ආරක්ෂාක විද්‍යාපීඨයයි. වැල්ලවාය හමුදා කඳවුර ද යුදමය මර්මස්ථානයකි.

මේ ප්‍රදේශයන වල ඉඩම් ජනතාවට බෙදා දීමට කරන යෝජනා පසුපස ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව සතු යුදමය ස්වෛරී ශක්තිය දුර්වල කිරීම සහ ඒ හරහා ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇමරිකානු හමුදාවේ දැනුම සහ සහයෝගය මත ගොඩනැගෙන, යැපෙන සහ ක්‍රියාත්මක වන හමුදාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සාදා ගැනීම බව විදේශ යුධ පුහුණු පාඨමලා ගණනාවක් ලද ශ්‍රී ලංකික ප්‍රවීණ යුද විශ්ලේෂකයකු අද ලක්දෙරණට විස්තර කලාය.
දැනටමත් හමුදාවේ උසස් නිලධාරින් අතර ජාතික ආරක්‍ෂාව පිළිබඳව ඔවුන්ගේ දැක්මේ වෙනසක් ඇතිකිරීමට මානසික මට්ටමේ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙන බව මෙම යුද විශ්ලේෂකයා පවසන අතර උදාහරණ වශයෙන් ඇමරිකානු හමුදා දැනුම සහ සහය මත ජාතික ආරක්‍ෂාව ගොඩනගා ගත් රටවල් ලෙස සොව්දී අරාබිය, ජපානය, පිලිපීනය ඔහු පෙන්වා දෙයි.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ඔබගේ ප්‍රතිචාරය අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ කරනුයේ පහත සඳහන් කොන්දේසි මතය.
පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින්ට නිග්‍රහ නොකිරීම, අපහස නොකිරීම, අසභ්‍ය සහ පරුස වචන භාවිතා නොකිරීම, ප්‍රතිචාර සඳහා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින්ගේ නම් නිර්නාමික ලෙස භාවිතා නොකිරීම, ඉතා දීර්ඝ ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම, අදාල පුවතට සම්බන්ධතාවයක් නැති ප්‍රතිචාර දැක්වීම, වෙනත් වෙබ් අඩවි වල පලවූ ප්‍රතිචාර සහ වෙනත් වෙබ් අඩවි ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් කරන්නා වූ ප්‍රතිචාර යන ආදී කරුනු ඇතුලත් ප්‍රතිචාර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ නොකරන බව කරුණාවෙන් සැලකිල්ලට ගනු මැනවි.
සියලු පුවත් සඳාහා දක්වා ඇති පාඨක ප්‍රතිචාර "අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස" යටතේ ඔවුන්ගේම අදහස් විය යුතු අතර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවිය එම ප්‍රතිචාර සඳහා වග නොකියන බව මෙලෙස ඔබ සැමට අවධාරණය කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top