අමානුෂික ලෙස කර්මාන්තශාලා සේවයේ යොදවා සිටි ළමයින් 350ක් නිදහස්

කර්මාන්තශාලාවල සේවයේ යොදවා සිටි බාලවයස්කාර ළමුන් 350ක් නිදහස් කරගැනීමට ඉන්දීය ‍පොලිසිය සමත් වී ඇත. මොවුන් මෙසේ මුදවාගෙන ඇත්තේ හයිද්‍රාබාද්හි පවත්වාගෙන යනු ලබන හම් කර්මාන්තශාලා සහ ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ නිපදවන කර්මාන්තවල යොදවා සිටි පිරිස් බව පැවසේ.
මෙම ළමුන් සොයාගෙන ඇත්තේ ‍පොලිසිය දින 10ක් තුළ කරන ලද පරීක්ෂණවලින් පසුවය.

‍පොලිසිය පවසා ඇත්තේ මෙම බාලවයස්කාර ළමුන් මෙම රැකියාවල යෙදවීම සඳහා ළමුන් පැහැර ගන්නා කණ්ඩායමක් සම්බන්ධවද කරුණු හෙළිවී ඇතැයි යන්නයි. මෙසේ ළමුන් විශාල වශයෙන් පැහැර ගෙනැවිත් ඇත්තේ ඉතා දුගී පවුල් වෙසෙන බිහාර් ප්‍රාන්තයෙන් බව සඳහන් වී ඇත.
තවත් සමහරුන් පාසල්වලින් අධ්‍යාපනය ලැබිමට සහ තම දෙමාපියන්ට ඔවුන් රැකබලා ගැනීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් මෙසේ රැකියාවල නියුතු කර තිබෙන බවත් පැවසේ.

මෙම කර්මාන්තවල යොදවා සිටි බාලවයස්කාර ළමුන් හට ඉතා අමානුෂික අන්දමින් මෙම කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන් රඳවාගෙන සිට ඇත. ඔවුන් හට පැය දොළහක සේවා මුරවල යොදවමින් නිසි වැටුප් පවා නිසියාකාරයෙන් ගෙවා නොමැති බවත් පරීක්ෂණ තුළින් හෙළිවී ඇත. එසේම ඔවුන් රඳවා සිට ඇත්තේද අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම්ද නොමැතිව වන අතර ඒ හේතුවෙන්ම ළමුන් සමහරකගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන්ද පිරිහී ගොස් තිබි ඇති බව ‍පොලිසිය වාර්තා කරයි.
‍පොලිසිය විසින් එරට සුබසාධක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සමග එක්ව ළමුන්ගේ දෙමාපියන්ට ඔවුන් භාරදී ඇති බවත් වාර්තා වේ. බිහාර ප්‍රාන්තයේ වෙසෙන ළමුන් බිහාර් ප්‍රාන්තයට යැවීමටද ‍පොලිසිය සහ සමාජ සේවා බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

SONY DSCකර්මාන්තශාලාවල සේවයේ යොදවා සිටි බාලවයස්කාර ළමුන් 350ක් නිදහස් කරගැනීමට ඉන්දීය ‍පොලිසිය සමත් වී ඇත. මොවුන් මෙසේ මුදවාගෙන ඇත්තේ හයිද්‍රාබාද්හි පවත්වාගෙන යනු ලබන හම් කර්මාන්තශාලා සහ ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ නිපදවන කර්මාන්තවල යොදවා සිටි පිරිස් බව පැවසේ.
මෙම ළමුන් සොයාගෙන ඇත්තේ ‍පොලිසිය දින 10ක් තුළ කරන ලද පරීක්ෂණවලින් පසුවය.

‍පොලිසිය පවසා ඇත්තේ මෙම බාලවයස්කාර ළමුන් මෙම රැකියාවල යෙදවීම සඳහා ළමුන් පැහැර ගන්නා කණ්ඩායමක් සම්බන්ධවද කරුණු හෙළිවී ඇතැයි යන්නයි. මෙසේ ළමුන් විශාල වශයෙන් පැහැර ගෙනැවිත් ඇත්තේ ඉතා දුගී පවුල් වෙසෙන බිහාර් ප්‍රාන්තයෙන් බව සඳහන් වී ඇත.
තවත් සමහරුන් පාසල්වලින් අධ්‍යාපනය ලැබිමට සහ තම දෙමාපියන්ට ඔවුන් රැකබලා ගැනීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් මෙසේ රැකියාවල නියුතු කර තිබෙන බවත් පැවසේ.

මෙම කර්මාන්තවල යොදවා සිටි බාලවයස්කාර ළමුන් හට ඉතා අමානුෂික අන්දමින් මෙම කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන් රඳවාගෙන සිට ඇත. ඔවුන් හට පැය දොළහක සේවා මුරවල යොදවමින් නිසි වැටුප් පවා නිසියාකාරයෙන් ගෙවා නොමැති බවත් පරීක්ෂණ තුළින් හෙළිවී ඇත. එසේම ඔවුන් රඳවා සිට ඇත්තේද අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම්ද නොමැතිව වන අතර ඒ හේතුවෙන්ම ළමුන් සමහරකගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන්ද පිරිහී ගොස් තිබි ඇති බව ‍පොලිසිය වාර්තා කරයි.
‍පොලිසිය විසින් එරට සුබසාධක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සමග එක්ව ළමුන්ගේ දෙමාපියන්ට ඔවුන් භාරදී ඇති බවත් වාර්තා වේ. බිහාර ප්‍රාන්තයේ වෙසෙන ළමුන් බිහාර් ප්‍රාන්තයට යැවීමටද ‍පොලිසිය සහ සමාජ සේවා බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ඔබගේ ප්‍රතිචාරය අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ කරනුයේ පහත සඳහන් කොන්දේසි මතය.
පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින්ට නිග්‍රහ නොකිරීම, අපහස නොකිරීම, අසභ්‍ය සහ පරුස වචන භාවිතා නොකිරීම, ප්‍රතිචාර සඳහා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින්ගේ නම් නිර්නාමික ලෙස භාවිතා නොකිරීම, ඉතා දීර්ඝ ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම, අදාල පුවතට සම්බන්ධතාවයක් නැති ප්‍රතිචාර දැක්වීම, වෙනත් වෙබ් අඩවි වල පලවූ ප්‍රතිචාර සහ වෙනත් වෙබ් අඩවි ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් කරන්නා වූ ප්‍රතිචාර යන ආදී කරුනු ඇතුලත් ප්‍රතිචාර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවියේ පළ නොකරන බව කරුණාවෙන් සැලකිල්ලට ගනු මැනවි.
සියලු පුවත් සඳාහා දක්වා ඇති පාඨක ප්‍රතිචාර "අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස" යටතේ ඔවුන්ගේම අදහස් විය යුතු අතර අද ලක්දෙරණ වෙබ් අඩවිය එම ප්‍රතිචාර සඳහා වග නොකියන බව මෙලෙස ඔබ සැමට අවධාරණය කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top